Позвънете

EUROPHARMA – A Promise for Health

УСИЛИЯТА НИ СА НАСОЧЕНИ КЪМ ОБЕДИНЯВАНЕ ПОД ЕДНА ТЪРГОВСКА МАРКА НА НАЙ-­ДОБРОТО ЗА ВСИЧКИ ВАС!

Брандът EUROPHARMA

Фирма „Epharma“ Ltd. e английска компания създадена и ситуирана в CARPENTER COURT, 1 MAPLE ROAD, BRAMHALL, STOCKPORT, CHESHIRE SK7 2DH, UNITED KINGDOM.

Основни дейности

EUROPHARMA e създадена с мисия да въведе най-новите достижения на медицинската техника и иновативни технологии насочени към индивидуалната грижа за здравето на хората в домашни условия. Мисията на EUROPHARMA е да предотвратява и спомага за контролирането на болестите на съвремието ни. Работейки заедно с лекаря и фармацевтът, пациентът наблюдава ежедневно състоянието си.

Фирмата се занимава с импорт, експорт, търговия на продукти с медицинско и санитарно предназначение!

Ръководенето и осъществяването на всички дейности, свързани с процеса на доставка на предлаганите стоки, поръчка, заприходяване на постъпващата номенклатура, мениджмънт и инвентаризация, водене на документация, съхраняване на стоките, сортиране и опаковане на продуктите в състояние, годно за безопасно транспортиране, обработка на поръчките и тяхната доставка до клиента, са оптимално усъвършенствани.

Партньори

Ние сме създали широка дистрибуторска мрежа в цялата страна. Наши партньори са аптеки, санитарни магазини, дрогерии, детски магазини, болници, дистрибутори, български и чужд производители.

От основаването си EUROPHARMA непрекъснато работи е посока установяване на коректни и трайни бизнес отношения в водещи фармацевтични български и чуждестранни производители.

Като отговорен и съвестен участник в динамично развиващия се български фармацевтично-санитарен пазар, EUROPHARMA е установила и поддържа стабилни отношения с други структури и организации, свързани с фармацевтичната индустрия в България.

Приоритети в работата ни са професионализъм, коректност, добра дистрибуторска практика. Следвайки това, ние отговаряме на предизвикателствата на пазара и предлагаме на своите партньори - работа в условия на лоялност и перспективно сътрудничество.